Juridisk hjälp

 

Kylbranschen omgärdas av ett mycket omfattande och snårigt regelverk med lagar och föreskrifter från olika myndigheter. Att hålla reda på alla dessa regler är omöjligt för en som inte kontinuerligt arbetar med dessa frågor.

Med vår kunskap kan vi hjälpa till i förebyggande syfte innan något fel hinner begås.

Vi hjälper också till med expertis vid rättsliga tvister och olika utredningar.

 

Vikten av att känna till gällande lagar

 

Att bryta mot gällande lagar och föreskrifter kan bli både dyrt och otrevligt. I många fall får man först betala en sanktionsavgift som kan bli ekonomiskt kännbar. Sedan kan brottet polisanmälas och lämnas till åtal i domstol med dagsböter som följd.

En brukare av ett kylaggregat kan t ex behöva hjälp med:

 • Vad är lag och vad är rekomendationer i olika normer och föreskrifter?
 • Vilka köldmedier får man använda?
 • Hur mycket köldmedium får min anläggning innehålla?
 • När krävs det att kylaggregatet anmäls till tillsynsmyndigheten?
 • Vilka olika kontroller krävs och hur ofta ska de utföras?
 • När krävs rapportering till tillsynsmyndigheten och vad ska rapporteras?
 • Vilka arbeten får man själv göra på sin kylanläggning?

En kylentreprenör kan t ex behöva hjälp med:

 • Vad är lag och vad är rekommendationer i olika normer och föreskrifter?
 • Vilka krav gäller för den aktuella installationen enligt Svensk Kylnorm?
 • Vilka krav gäller för den aktuella installationen enligt standarden SS-EN378 som gäller för kyl- och värmepumpsteknik?
 • Vilka krav gäller enligt Köldmedieförordningen och EU:s F-gasförordning?
 • Vilka kontroller måste man utföra?