Tjänster

 

Litzells är ett konsultföretag inom KYLA och KYLTEKNIK och vi arbetar med:

 

Konstruktioner inom KYLA Läs mer »
Upprättande av förfrågnings- och entreprenadhandlingar inom KYLA Läs mer »
Hjälp vid upphandlingar av KYLA Läs mer »
Entreprenadbesiktningar inom KYLA Läs mer »
CE-märkning av kylutrustningar Läs mer »

Upprättande av drift- & underhållsinstruktioner samt relationshandlingar inom kyla

Läs mer »
Juridisk hjälp i tvister/åtal inom kylområdet Läs mer »
Utbildning inom KYLA Läs mer »
Översättningar av teknisk litteratur inom KYLA Läs mer »