CE-märkning

 

Bild föreställande: CEVi utför CE-märkning av kylinstallationer åt både beställare och entreprenörer. Vi upprättar erforderliga översikter av installationen, riskanalyser samt försäkran om överensstämmelse.

 

För att göra detta på rätt sätt måste man vara väl insatt i branschens teknik, gällande föreskrifter och säkerhetsbestämmelser vilket vi är.

Varför CE-märkning?

 

Både enskilda produkter och mer komplicerade sammanbyggda installationer kräver CE-märkning.

 

De direktiv som gäller för de flesta kylinstallationer är Maskindirektivet (MD), Lågspänningsdirektiv (LSP), EMC-direktivet och PED-direktivet.