Entreprenadbesiktningar

 

Vi utför besiktningar av olika typer av kylinstallationer och entreprenader.

Det är viktigt att en besiktningsman har rätt teknisk kompetens för - och stor kunskap om - det installationsområde som ska besiktigas. Vi är specialiserade på KYLA, och i de fall vår egen kompetens inte räcker till för ett installationsområde anlitar vi specialister som biträdande besiktningsmän.

En besiktning av en kylentreprenad bör även omfatta ett riktigt funktionsprov av kylaggregatet och installationen, vilket vi kan utföra. Vi har instrument och utrustning för att utföra mätningar och loggningar av t ex temperatur och fukt. Långtidsloggningar kan många gånger avslöja fel som inte kan upptäckas under en besiktning eller ett funktionsprov.

Uppfyller installationen alla krav i föreskrifter utgivna av olika myndigheter som t ex Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket? Är CE-märkningen rätt utförd? Det är frågor som är viktiga för en beställare veta eftersom beställaren tar över ansvaret för anläggningen vid en godkänd slutbesiktning. Vi har en god kunskap om vad som gäller.

Vikten av riktig en slutbesiktning

 

Det är viktigt att genomföra en slutbesiktning av en entreprenad då besiktningen har flera viktiga rättsliga verkningar.

Vid slutbesiktningen går besiktningsmannen igenom entreprenaden och kontrollerar att den uppfyller det som beställaren och entreprenören kommit överens om, samt att den uppfyller myndigheternas alla olika krav och föreskrifter.

Med dagens tekniskt komplicerade installationer är det viktigt att även gå igenom och kontrollera att de drift- och skötselinstruktioner som levereras är anpassade efter den utförda installationen.