Hjälp vid upphandlingar

 

Vi kan hjälpa till med:

  • Utvärdering av anbud
  • Upphandlingar
  • Beställningsskrivelser
  • Kontraktskrivning

För att kunna göra riktiga utvärderingar av anbud måste man vara väl insatt i både kyltekniken och i installationsbranschen, vilket vi är. Vid upphandling och kontraktskrivning måste man dessutom vara väl insatt i gällande entreprenadrättsliga regler vilket vi också är.

 

Vikten av fackmannamässig utvärdering

 

Vid en utvärdering av anbud gäller det att inte bara titta på priset, utan att teknisk kunna utvärdera anbudets innehåll. Ett anbud som enligt priset ser mest förmånligt ut, kan för en kyltekniskt insatt person vara ett mycket oförmånligt ekonomiskt alternativ.

Vid utvärderingen av anbud gäller det att ta hänsyn till systemets driftkostnader, som under installationen livstid vida kommer att överstiga prisskillnader mellan olika anbud. Därför gäller det att vid utvärderingen veta vad som påverkar driftkostnaderna.

Vikten av en riktig upphandling

 

Vid en upphandling gäller det att få med allt som krävs för en funktionsduglig anläggning som innehåller allt det en beställare vill ha. För det krävs förutom goda kyltekniska och entreprenadjuridiska kunskaper, en teknisk kunskap om övriga installationsområden såsom bygg, rör, el samt styr- och regler.

Beställningar och kontrakt måste vara entydigt skrivna så att senare tvistemål undviks.

Det är viktigt att skriva in gällande leveransbestämmelser som ska vara anpassade för entreprenadformen. Ska man som beställare välja AB 04, ABT 06 eller någon branschspecifik leveransbestämmelse?

Utan en riktig beställning/kontrakt står sig en beställare oftast slätt vid en eventuell tvist.