Konstruktioner, förfrågnings- och entreprenadhandlingar

 

Bild föreställande: 01

 

Vi utför beräkningar och konstruktioner samt förfrågnings- och entreprenadhandlingar för olika typer av kylinstallationer som:

  • Luftkonditionering
  • Kommersiell kyl och frys
  • Isbanor
  • Indirekta och direkta kylsystem
  • Värmeåtervinning
  • System för olika köldmedier som HFC, ammoniak, kolväten (propan)

För att kunna göra bra och funktionella konstruktioner samt upprätta riktiga förfrågnings- och entreprenadhandlingar måste man vara väl insatt i både kyltekniken och i installationsbranschen vilket vi är.

Vikten av ett riktigt förfrågningsunderlag

 

Ett riktigt förfrågningsunderlag är grunden till en bra och funktionsduglig anläggning. Ett dåligt eller felaktigt förfrågningsunderlag ger många gånger ett dåligt slutresultat. Ibland kan man som besiktningsman tvingas konstatera att slutresultatet, dvs den utförda installationen, inte duger till vad det var tänkt. Trots det är entreprenaden inte behäftad med något fel, vilket beror att förfrågningsunderlaget är dåligt/felaktigt.

Ingenting är gratis. Saknas något i förfrågningsunderlaget kan man inte heller räkna med att få det.

Ett bra förfrågningsunderlag krävs både vid utförandeentreprenader och funktionsentreprenader. Många tycker att man vid totalentreprenader kan använda ett enkelt förfrågningsunderlag, vilket är fel. Vid totalentreprenader gäller det att på rätt sätt framställa alla de krav på funktion, utförande mm som en beställare vill ställa.