Litzells är ett konsultföretag inom KYLA & KYLTEKNIK!

 

Vi arbetar med:

 

  • Konstruktioner
  • Upprättande av förfrågnings- och entreprenadhandlingar
  • Hjälp vid upphandlingar
  • Entreprenadbesiktningar
  • CE-märkning
  • Upprättande av drift- och underhållsinstruktioner samt relationshandlingar
  • Juridisk hjälp i tvister/åtal
  • Kvalitetssystem för ackrediterade kontrollorgan
  • Utbildning
  • Översättning av teknisk litteratur