Översättningar

 

Vi utför översättningar av kylteknisk dokumentation och litteratur från engelska till svenska. Det kan röra sig om:

  • Broschyrer
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Texter för elscheman
  • CE-handlingar

Denna typ av handlingar blir ofta inte bra när de lämnas till en vanlig översättare eller översätts med ett dataprogram. För att få rätt innehåll med ett riktigt tekniskt språk krävs det förutom språkliga kunskaper även kunskaper i de teknikområden som dokumentet avser, vilket vi har.

Vikten av korrekt dokumentation

 

Dokumentationen är ett företags ansikte utåt och många dömer produkten efter den. Det är därför viktigt att den ser bra ut, är skriven med ett bra språk och inte innehåller några fel.