Drift- och underhållsinstruktioner samt relationshandlingar

 

Vi upprättar drift- och underhållsinstruktioner för alla typer av kylinstallationer. Genom vår kunskap inom både kylteknik och de krav på instruktioner som finns i olika normer och föreskrifter, blir instruktionerna både användbara i det praktiska arbetet samt så innehåller de allt som myndigheterna kräver.

 

Vikten av riktiga drift- och underhållsinstruktioner

 

Drift- och underhållsinstruktioner är viktiga för framtida drift och underhåll. När anläggningen är ny vet oftast både entreprenör och beställare hur den fungerar. Men hur är det efter några år när kanske både entreprenör och ägare är andra företag? Då gäller det att det finns användbara instruktioner.

Drift- och underhållsinstruktioner ska inte bara vara en samling papper. De ska vara anpassade till den aktuella installationen och dess komponenter.

Vikten av relationshandlingar

 

Relationshandlingar med tekniska data bör finnas både över installationen och dess ingående komponenter. De är viktiga att ha vid senare ombyggnader eller när en installerad komponent måste bytas ut.